حلقه های حسی

کد محصول :STR-PP,B,G
25,000 تومان
  • ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس
  • داراى ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﺣﺴﻰ و ﻣﺤﺮك ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ
  • اﺑﺰارى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺟﻮﯾﺪن اﺷﯿﺎى زﯾﺎن آور ﺣﺎوى ﻓﻠﺰات ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ
  • ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ؛ ﻋﺎرى از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻰ و ﺑﺪونBPA
  • اﺑﺰار ﮐﺎردرﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ براى اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﺎى اﺗﯿﺴﻢ، ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ
رنگ های موجود:
حلقه های حسی

حتما پیش از این درباره فیجت اسپینرها و سایر اسباب بازی های فیجتی شنیده اید. بندهای کششی برند «بازی» هم نوع دیگری از اسباب بازی های فیجتی هستند با این تفاوت که کاربردهای بیشتری نسبت به فیجت اسپینرهای بازار داشته و برای کودکان هم مناسب است این محصول مقاوم و محکم است و از مواد غیر سمی و با کیفیت تهیه شده است که حتی اگر توسط کودکان گاز گرفته یا خورده شود هم مشکلی برایشان به وجود نخواهد آورد. بندهای کششی چندین کاربری دارند، رفع استرس و اضطراب در کلیه افراد و گروه های سنی به خصوص در افراد دارای بیش فعالی، اختلال اتیسم و کسانی که اضطراب بالا دارند و کمک به آنها در به دست آوردن آرامش و تمرکز مهمترین کاربری این ابزار است. علاوه بر آن کودکان می توانند با این بندها بازی های خلاقانه انجام دهند و بزرگترها هم با این بندها قادر به انجام تمرینات کششی و تقویت عضلات بازو و دست خواهند بود

مشخصات فنی