بندهای کششی 3 تایی

کد محصول :STS-PP,B,G
45,000 تومان
  • ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس
  • اﺑﺰارى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺟﻮﯾﺪن اﺷﯿﺎى زﯾﺎن آور ﺣﺎوى ﻓﻠﺰات ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ
  • ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ؛ ﻋﺎرى از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻰ و ﺑﺪونBPA

محصولات از سیلیکون با امتیاز غذایی ساخته شده اند. و پس از گذراندن مجوز های معتبر برای تمامی گروه سنی قابل استفاده می باشند. این محصول برای کودکان با نیاز به مراقبت های ویژه مانند کودکان اتیسم و بیش فعال مناسب است و سبب کاهش اضطراب در مصرف کننده خواهد شد. همچنین برجستگی های موجود در سطح پشتی محصول با تحریک حسی لثه برای نوزادان و کودکان در سنین رشد دندان مناسب می باشد.محصول پیش رو جهت کار درمانی و تحریک حسی برای افرادی که به هر دلیلی (کهولت سن، اتیسم و ...) دارای کم حسی هستند محرک مناسب بوده و حس لامسه را تحریک میکند. این محصول قابل استریل شدن است و به سادگی برای مصارف چندباره قابل شستشو خواهد بود.

مشخصات فنی